Rioolteams zijn gespecialiseerde teams van professionals die zich bezighouden met de inspectie, het onderhoud en de reparatie van rioleringssystemen. Deze teams werken vaak samen met gemeenten, aannemers en particuliere huiseigenaren om ervoor te zorgen dat rioolproblemen snel worden opgelost en de riolering goed blijft werken. Hieronder vind je een overzicht van wat een rioolteam doet.

Inspectie van de riolering

Een van de belangrijkste taken van een rioolteam is het inspecteren van de riolering zoals we lezen op www.Rioolteam.be. Dit gebeurt met behulp van geavanceerde technologie, zoals camerasystemen en andere meetapparatuur, om de conditie van het riool te beoordelen. Deze inspecties worden gebruikt om eventuele problemen met het riool te identificeren, zoals scheuren, verstoppingen of andere beschadigingen.

Rioolreiniging

Als tijdens de inspectie blijkt dat er een verstopping is in het riool, zal het rioolteam de leidingen reinigen om deze weer door te laten lopen. Dit kan worden gedaan met behulp van hogedrukwaterstralen of mechanische ontstoppers. Het is belangrijk om te zorgen voor regelmatig onderhoud van het riool om verstoppingen te voorkomen.

Rioolreparaties

Als er tijdens de inspectie of reiniging schade wordt geconstateerd, zal het rioolteam reparaties uitvoeren. Dit kan variëren van het repareren van een kleine scheur tot het vervangen van een hele sectie van de riolering. Reparaties worden vaak uitgevoerd met behulp van geavanceerde technologie, zoals relining of inschuiven van een nieuwe leiding zonder graafwerkzaamheden.

Noodinterventies

Soms kan er een noodsituatie ontstaan waarbij het rioolteam snel moet ingrijpen. Bijvoorbeeld als er een grote verstopping is die leidt tot overstromingen, of als er een breuk in de riolering is ontstaan. Het rioolteam is in staat om snel ter plaatse te zijn en de nodige maatregelen te treffen om het probleem te verhelpen.

Advies en voorlichting

Het rioolteam kan ook advies en voorlichting geven aan gemeenten, aannemers en particulieren over het onderhoud en de reparatie van de riolering. Hierdoor kunnen problemen worden voorkomen en kan de levensduur van het rioolsysteem worden verlengd.